Vi studerar inte under sådana människor

Kunskapen skall bemästras, tyglas och ankras i hjärtat. Det är kunskap. Och den måste studeras under bemästrande lärare. Jag varnar dig dock å det grövsta för låtsaslärare. De kan verkligen skada dig rejält. Varje ämne skall bemästras relativt. Du kan finna vissa bemästra arvsläran till skillnad från bönen, arabiskan till skillnad från religiösa ämnen och tvärtom. Ta varje ämne från en bemästrande lärare så länge det inte skadar dig.

Exempel på en skada är att vi finner en man som bemästrar det arabiska språket samtidigt som hans dogm eller metod är avvikande. En sådan person skall vi inte sitta med. Om vi sitter med honom kan andra luras av honom och tro att han har rätt. I så fall söker vi kunskap hos en annan person ehuru just han här är den bäste på sitt område. Vi sitter inte med honom så länge han är avvikande.