Vi små och våra stora lärda

Följ Salaf och rätta er efter våra lärdas metodik i kallet till Allâhs (djalla wa ´alâ) religion. Exempel på dessa lärda är Shaykh Ibn Bâz, Shaykh Ibn ´Uthaymîn, Shaykh Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî, Shaykh al-Albânî, Shaykh Hammâd [al-Ansârî], Shaykh ´Umar bin Muhammad Falâtah, Shaykh Muhammad Amân al-Djâmî och andra som har gått bort.

Detsamma gäller våra nutida lärda som Muftî och Shaykh ´Abdul-´Azîz Âl ash-Shaykh, Shaykh Sâlih al-Fawzân, Shaykh Sâlih al-Luhaydân, Shaykh ´Abdullâh al-Ghudayyân, Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âl ash-Shaykh, Shaykh ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd, Shaykh ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî, Shaykh Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî, Shaykh Zayd bin Hâdî al-Madkhalî, Shaykh Ahmad an-Nadjmî och andra som vi inte har nämnt på grund av tidsbrist.

Beträffande oss små, eller vissa av oss, varnar jag er för att göra dem till en referens så länge de inte följer dessa lärdas väg. Vi tar kunskap från den som rättar sig efter dem. Den som avviker från dem undviker vi. Den som vill bli populär genom att sprida andras fel, spionera på andra och förstöra sina bröders rykte gör en mycket farlig handling. Håll er borta från denne.