Vi sitter inte med sådana människor

Ett fördömande av den som prioriterar ´Alî framför Abû Bakr och hans efterträdare

514 – Muhammad bin al-Hasan ad-Dûrî dikterade för mig från sin bok i Massîsah: Muhammad bin ´Awf al-Himsî berättade för oss: Jag hörde Ahmad bin Hanbal bli frågad om prioriteringen varvid han svarade:

”Den som prioriterar ´Alî framför Abû Bakr har förtalat Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Den som prioriterar honom framför ´Umar har förtalat Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Abû Bakr. Den som prioriterar honom framför ´Uthmân har förtalat Abû Bakr, ´Umar, samrådet, Muhâdjirûn och Ansâr.”

515 – al-Husayn bin Sâlih underrättade oss: Muhammad bin Hubayb berättade för oss: Hâtim bin Abî Hâtim al-Djawharî berättade för mig: Qabîsah berättade för oss, från Sufyân som sade:

”Den som prioriterar ´Alî framför Abû Bakr och ´Umar har förnedrat 12.000 av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Därmed fruktar jag att han inte gagnas av sina handlingar.”

516 – ´Abbâs bin Muhammad ad-Dûrî, Muhammad bin ´Abdillâh bin Nawfal och Abû Umayyah berättade för oss: Qabîsah bin ´Uqbah berättade för oss: Jag hörde Sufyân ath-Thawrî säga:

”Den som prioriterar någon framför Abû Bakr och ´Umar har förnedrat Muhâdjirûn och Ansâr. Jag anser inte att han gagnas av sina handlingar.”

517 – ad-Dûrî berättade för oss: ´Abdul-´Azîz bin Abân al-Qurashî berättade för oss: Jag hörde Sufyân ath-Thawrî säga:

”Den som prioriterar någon framför Abû Bakr och ´Umar har förnedrat 12.000 av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var nöjd med dem när han dog.”

518 – ad-Dûrî underrättade oss: Jag hörde Yahyâ bin Ma´în säga: Sharîk sade:

”Ingen som det finns något gott i prioriterar någon framför Abû Bakr och ´Umar.”

519 – al-Husayn bin Sâlih berättade för mig: Muhammad bin Hubayb berättade för oss: al-Fadhl bin Mûsâ berättade för oss: Ibrâhîm bin Bashshâr berättade för oss, från Sufyân som sade:

”Jag frågade Sharîk vad han tyckte om den som prioriterar ´Alî framför Abû Bakr och ´Umar. Han svarade: ”I så fall svär jag vid Allâh att han skall avslöjas.”

520 – ´Alî bin Harb at-Tâ’î berättade för oss: Ismâ´îl bin Abân berättade för oss:

”En man sade något till Sharîk om ´Alî varpå Sharîk sade: ”Ignorant! Vi hade varken vetat något om ´Alî när han gick uppför predikstolen eller frågat honom när han sade: ”Vet ni vem som är samfundets bästa efter dess profet? Abû Bakr och sedan ´Umar.” Ignorant! Skulle vi ha sagt till honom att han ljög? Vi sade till honom att han talade sanning.”

521 – al-Husayn underrättade mig: Muhammad berättade för oss: al-Fadhl bin Mûsâ berättade för oss: Ibrâhîm bin Bashshâr berättade för oss, från Sufyân som sade:

”Jag sade till Sharîk: ”Vad säger du om personen som prioriterar ´Alî framför Abû Bakr och ´Umar?” Han svarade: ”I så fall svär jag vid Allâh att han skall avslöjas.”

522 – al-Husayn bin ´Arafah bin Yazîd al-´Abdî underrättade oss: Djarîr berättade för oss, från Mughîrah, från Ibrâhîm som sade:

”Abû Bakr as-Siddîq var den förste som konverterade till islam.”

523 – Ahmad bin al-Faradj Abû ´Utbah al-Himsî underrättade oss: Dhamrah berättade för oss: Ibn ´Atâ’ berättade för oss, från sin fader som sade:

”Abû Bakr as-Siddîq (radhiya Allâhu ´anh) var den förste mannen som konverterade till islam.”

524 – ´Alî bin ´Îsâ underrättade mig att Hanbal berättade för dem:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh säga: ”Den som påstår att ´Alî är bättre än Abû Bakr är en dålig man. Vi blandas inte med honom och vi sitter inte med honom.”

525 – Mansûr bin al-Walîd underrättade oss att Dja´far bin Muhammad an-Nasâ’î berättade för dem:

”Jag hörde Abû ´Abdillâh bli frågad om en man som prioriterar ´Alî framför Abû Bakr och ´Umar (rahimahumâ Allâh). Han svarade: ”Det är uselt sagt.”