Vi säger som Djâbir och Anas

Imâm al-Husayn bin Mas´ûd al-Baghawî (d. 516)

Ma´âlim-ut-Tanzîl (4/226)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

Däri skall de få allt vad de önskar, och mer finns hos Oss.”1

De kommer att fråga Allâh (ta´âlâ) så mycket, att när deras frågor tar slut ger Han dem allt vad de önskar. Därefter utökar Allâh deras gåvor och ger dem något de inte har bett om. Det är betydelsen av Hans ord:

وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ

“… och mer finns hos Oss.”

Det vill säga ytterligare lycksalighet som de aldrig kunnat tänka sig. Djâbir och Anas (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

“De får titta på Allâhs givmilda ansikte.”

150:35