Vi säger som Abu Bakr as-Siddîq

Allah (ta´âlâ) sade:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”1

De som gör det goda i jordelivet skall få det högsta goda, det vill säga paradiset. Och mer därtill syftar på beskådning av Allahs ädla ansikte. Så sade flera följeslagare däribland Abû Bakr as-Siddîq, Hudhayfah, Abû Mûsâ och ´Ubâdah bin as-Sâmit (radhiya Allâhu ´anhum). Detsamma rapporteras från al-Hasan, ´Ikrimah, ´Atâ’, Muqâtil, adh-Dhahhâk och as-Suddî.

Hammâd bin Salamah rapporterade från Thâbit, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, från Suhayb (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Efter att paradisets invånare och Eldens invånare har gått in i paradiset respektive Elden, kallar en kallare: ”Paradisets invånare! Ni har ett löfte hos Allâh.” Då säger de: ”Har Du inte övervägt våra vågskålar? Har Du inte gjort våra ansikten vita? Har Du inte fört in oss i paradiset och förskonat oss från Elden?” Då uppenbarar Han (´azza wa djall) sig för dem varpå de tittar på Honom. Av allt som Allâh (´azza wa djall) ger dem i paradiset kommer de inte att älska något som att titta på Honom.”2

110:26

2Muslim (181), Ahmad (4/332), Ibn Mâdjah (187), Ibn Abî ´Âsim (1/205) och al-Âdjurrî, sid. 261