Vi säger sanningen och struntar i kvantiteten

al-Halabî sade:

”När vi skall ta ut en person ur Salafiyyah så skall det inte vara utmed efterapning. Det skall vara utmed kunskap, religion och bevis. När bevisen klargörs för oss kommer vi – om Allâh vill – inte envisa oss och handla högfärdigt och behandla oss själva orättvist genom att bekämpa sanningen och motsäga de lärda.”

Allâh vet att vi varken efterapar någon eller handlar solidariskt med någon. Vi agerar utmed bevisen som har bekräftats för oss. Vi tillhör inte dem som följer någon blint i dessa frågor eller handlar solidariskt med någon annan utan behov. Inte heller anklagar vi någon för det. Om det fortfarande inte har klargjorts för dig att al-Maghrâwî är en Khâridjî så får du läsa flygbladet som har sammanställts av Salafiyyûn i Marocko.

Vi kräver inte att någon skall följa det som är fel, men vi kräver att de lärda som associeras med Salafiyyah enas om att stödja sanningen och förkasta falskheten för Allâhs sak allena.

Syftet är inte att vi skall vara många. Vi söker skydd hos Allâh från det. Vi tror på att sanningen är stödd ändock bara en enda person håller fast vid den och vi tror på att falskheten är försakad ändock alla människor hoppar in i den. Vi har en lärdom i Allâhs profeter. Allah hjälpte Ibrâhîm (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) efter att hela världens styrkor hade enats mot honom och sade till elden som de hade gjort för att bränna honom i den:

كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

”Bli svalka och säkerhet för Ibrâhîm!”1

121:69