Vi säger Munkar och Nakîr

48 – Ahmad bin al-Qâsim, Abû ´Ubayd al-Qâsim bin Sallâms kollega. Han rapporterade både från Abû ´Ubayd och många frågor från vår imam däribland:

”Jag sade: ”Abû ´Abdillâh! Bekräftar vi Munkar och Nakîr och det som rapporteras om straffet i graven?” Han sade: ”Ja, Allâh är fri från brister! Vi bekräftar det och säger det.” Jag sade: ”Säger vi Munkar och Nakîr eller bara de två änglarna?” Han sade: ”Vi säger Munkar och Nakîr, det är två änglar, och straffet i graven.”