Vi säger bara det Salaf sade

Publicerad: 2011-02-23
Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Källa: Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/296)

Allâh (ta´âlâ) sade:

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ

Er Herre är helt visst Allâh, som har skapat himlarna och jorden under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen.”1

Människorna har otroligt många synpunkter om detta ämne. Vi anser däremot inte att det är rätt tillfälle att gå djupare in på det.

Kring detta ämne säger vi bara det Salaf sade. Till dem hör Mâlik, al-Awzâ´î, ath-Thawrî, al-Layth bin Sa´d, ash-Shâfi´î, Ahmad, Ishâq bin Râhûyah och andra såväl dåtida som nutida imamer. De trodde på det såsom det hade kommit utan föreställning, liknelse eller förnekelse.

Det Mushabbihah får för sig avfärdas från Allâh, ty ingen skapelse liknar Honom:

”Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.”2

Det är som imamerna har sagt. En av dem är Nu´aym bin Hammâd al-Khuzâ´î – al-Bukhârîs lärare – som sade:

”Den som liknar Allâh med Hans skapelse har hädat. Den som förnekar det som Allâh har beskrivit Sig själv med har hädat. Det finns ingen liknelse i det som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Allâh med.”

Den som bekräftar åt Allâh (ta´âlâ) det som har nämnts i uttryckliga verser och autentiska rapporteringar på ett sätt som ankommer Allâhs majestät och avfärdar alla brister från Honom (ta´âlâ), färdas på vägledningens väg.”

110:3

242:11