Vi önskar att al-Ikhwân al-Muslimûn var måttliga

Fråga: Vissa studenter säger att det är ett politiskt beslut, och inget uppriktigt sådant, som ligger bakom klassificeringen av al-Ikhwân al-Muslimûn som en terroristorganisation1. Ty al-Ikhwân al-Muslimûn är en måttlig grupp sett till metodik och tänk. Vad säger ni om det?

Svar: Vi önskar att de var en måttlig grupp sett till tänket. Vi önskar att de var det. Vi har inget med grupperna att göra. Vi säger bara att sanningen och den raka vägen är klar och tydlig och att muslimernas grupp är klar och tydlig. Vi har inget med personerna att göra. Vi välkomnar den som har en sund metodik. Han tillhör oss och vi tillhör honom. Den som avviker från den sunda metodiken tillhör inte oss och inte heller tillhör vi honom. Det spelar ingen roll vad han heter.

Fråga: Han säger att det är en politisk fråga…

Svar: Om något inte stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah förkastas det. Om det stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah och det varnas för splittring, oenighet och laglöshet så är det ett falskt tal.