Vi och Israels profeter

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Djalâ’’-ul-Afhâm, sid. 247-248

Ingen får lov att säga att vi inte har något att göra med de israeliska profeterna. Vi är ålagda att respektera dem, högakta dem, tro på dem, älska dem, vara lojala mot dem och prisa dem –- må Allâh hylla och freda dem alla. I och med att denna välsignade och rena ätt är jordens absolut ädlaste ätt, särskilde Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) dem med bland andra följande drag:

1 – –De innehar profetskap och uppenbarade skrifter. Det har inte kommit en enda profet efter Ibrâhîm utan att denne härstammar från honom.

2 –– Han (subhânah) har låtit dem vara vägledande ledare fram till Domedagen. Alla Hans troende och gudfruktiga slavar efter dem inträder i paradiset enbart via deras metodik och kall.

3 –– Bland dem tog Han (subhânah) till Sig två förtrogna vänner: Ibrâhîm och Muhammad –(sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam). Han (ta´âlâ) sade:

وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً

”Allâh tog Ibrâhîm till Sin förtrogne vän.”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Allâh har utvalt mig till Sin förtrogne liksom Han har utvalt Ibrâhîm till Sin förtrogne.”2

4 –– Han (subhânah) har låtit denna ätts stamfader vara världens föredöme. Han (ta´âlâ) sade:

وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

”Och Ibrâhîm sattes på prov av sin Herre som han fullgjorde. Han sade: ”Jag skall göra dig till ett föredöme för människorna.”3

5 –– Han lät honom bygga Hans helgedom, som sedan skulle bli ett stöd åt människorna, en böneriktning och en vallfärdsort. Denna helgedom kom alltså till genom denna ädlaste ätt.

6 – Han (subhânah) befallde dem att hylla denna ätt såsom Han benådade deras ätt och företrädare, nämligen Ibrâhîm och hans ätt.

7 –– Från denna ätt lät Han de två absolut största samfunden uppstå: Mûsâs samfund och Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) samfund. Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund kompletterar sjuttio samfund och är det bästa och ädlaste hos Allâh.

8 –– Allâh (subhânah) har låtit dem prisas och berömmas fram till idag. Allâh (ta´âlâ) sade:

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

”Och Vi lät hans minne bevaras av senare släkten. Fred med Ibrâhîm. Så belönar Vi dem som gör det goda och det rätta.”4

9 –– Han lät denna ätt utgöra ett kriterium mellan människorna. De lyckliga följer dem, älskar dem och är lojala mot dem. De olyckliga hatar dem, vänder dem ryggen och hyser fientlighet mot dem. Deras vänner skall till paradiset och deras fiender och motståndare skall till helvetet.

10 – Allâh (subhânah) har låtit dem nämnas när Han kommer på tal. Exempelvis sägs det att ”Ibrâhîm är Allâhs förtrogne vän, sändebud och profet”, ”Muhammad är Allâhs sändebud, förtrogne vän och profet” och ”Mûsâ är Allâhs profet som Han talade med och sändebud”.

14:125

2Muslim (532).

32:124

437:108-110