Vi och Ibn Taymiyyah

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (890)

Vi är inte Ibn Taymiyyahs anhängare, vi är Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) anhängare. Ingen känner Ibn Taymiyyahs kunskap, dygd och kamp för Allâhs sak i form av att sprida sann kunskap baserad på Qur’ânen och Sunnah som jag gör. Om Ibn Taymiyyah klargör för oss en vers ur Qur’ânen eller en hadîth eller framför en rapportering från Salaf, ber vi Allâh belöna honom väl för det. Men om han gör eller säger något utan något föreskrivet bevis som ålägger oss att följa det, utelämnar vi Ibn Taymiyyahs handling och åsikt. Visserligen belönas han i alla fall, men vi rättar oss efter honom bara utifrån vår Herres (tabârak wa ta´âlâ) ord:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّبَعَنِي

Detta är min väg: jag uppmanar med klarsyn och insikt att dyrka Allâh – jag och de som följer mig.”1

112:108