Vi och de fyra imamerna

En av lögnerna är hans utsago:

Denna grupp förkastar de fyra rättsskolorna.”

Det är lögn och osanning. Vi respekterar de fyra imamerna, och alla andra imamer, som sig bör. Vi kan inte vara utan deras kunskap och förståelse. Däremot har vi ingen fanatisk inställning till dem, en hållning som jag har klargjort för mer än trettio år sedan i ”Sifatu Salât-in-Nabî”1. Den som vill försäkra sig om lögnen får referera dithän.