Vi muslimer behöver inga underverk

Ahmad rapporterade i sin ”az-Zuhd” att Bakr al-Muzanî sade:

”Om en israelit uppnådde en viss nivå, kunde han gå bland folk med moln som skuggade honom.”

Det intygas av Allâhs ord:

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ

”Och Vi lät molnen skänka er skugga.”1

Allâh gav dem det i ett år. Det fanns både lydiga och olydiga bland dem. Vår profet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som är den ädlaste skapelsen hos sin Herre hade inga moln som skuggade honom. Det har inte rapporterats autentiskt om honom. Däremot har det rapporterats autentiskt att när han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skulle stena pelarna i Djamarât, skuggade Bilâl (radhiya Allâhu ´anhum) honom med tyg på grund av hettan. Det utspelades märkvärdigheter och tecken bland israeliterna. Men i och med att det här samfundet är det bästa samfundet med den stadigaste tron, behöver det inga tecken eller underverk. Förstå detta! Ju starkare den troendes kunskap och övertygelse är, desto mindre underverk behöver han. Underverk är för de svaga och de blir många innan Domedagen.

12:57