Vi mot världen

Han hette Abû Zakariyyâ Yahyâ bin ´Awn bin Yûsuf al-Khuzâ´î al-Qayrawânî al-Mâlikî. Hans fader var ´Awn bin Yûsuf som var en av Mâlikiyyahs största lärda.

Ett av hans uttalanden är:

”Alla skapelser är fiender till människorna. Alla människor är fiender till muslimerna. Alla är de fiender till Ahl-us-Sunnah.”

Vissa av de lärda sade:

”Han var sträv mot Ahl-ul-Bid´a och han upprätthöll Sunnah.”

Abû Zakariyyâ föddes 211 och dog 298.