”Vi kan redan Tawhîd”

Fråga: Flera människor säger att vi redan kan Tawhîd och att det inte finns något nytt och att man som person alltid längtar efter något nytt. Vad gäller tal om Tawhîd och trosläran, så känner vi redan till det. Hur avvisas en liknande prövning och ett liknande uttalande?

Svar: Fråga honom först vad Tawhîd innebär. Han säger att han kan Tawhîd. Fråga honom. Om han svarar rätt, ber du Allâh påöka hans kunskap och säger åt honom att inte locka andra från att lära sig Tawhîd. Säg till honom att alla inte är som han. Även han själv måste skaffa mer kunskap. Han skall inte avskräcka andra och inte heller skall han nöja sig med det som han har lärt sig.

Skulle han däremot vara okunnig och inte kunna Tawhîd, kan man fråga sig hur han kan hävda något han inte vet. Fråga honom vad Tawhîd är för något. Låt honom klargöra Tawhîds betydelse, dess indelningar, vad som annullerar den och får den att sjunka och dess rättigheter. Hur kan han hävda något när han kanske inte ens kan de enklaste frågorna om det? Detta är en bagatellisering av Tawhîd och avskräckning så att människorna inte studerar det eller undervisar det.