Vi har upphört! Vi har upphört!

at-Tirmidhî sade:

3049 – ´Abdullâh bin ´Abdir-Rahmân berättade för oss: Muhammad bin Yûsuf underrättade oss: Isrâ’îl underrättade oss: Abû Ishâq berättade för oss, från ´Amr bin Shurahbîl Abû Maysarah, från ´Umar bin al-Khattâb som sade:

”Allâh! Ge oss ett tillräckligt klargörande om spriten!” Följaktligen uppenbarades versen i ”al-Baqarah”:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

”De frågar dig om rusdrycker och spel om pengar.”1

´Umar blev tillkallad och den lästes upp för honom. Då sade han sade: ”Allâh! Ge oss ett tillräckligt klargörande om spriten!” Följaktligen uppenbarades versen i ”an-Nisâ’”:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى

”Troende! Gå inte till bön om ni befinner er i omtöcknat tillstånd.”2

´Umar blev tillkallad och den lästes upp för honom. Sedan sade han: ”Allâh! Ge oss ett tillräckligt klargörande om spriten!” Följaktligen uppenbarades versen i ”al-Mâ’idah”:

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

”Djävulen vill med hjälp av rusdrycker och spel om pengar framkalla fiendskap och hat mellan er och få er att glömma Allâh och plikten att förrätta bönen. Skall ni upphöra?”3

´Umar blev tillkallad och den lästes upp för honom. Då sade han: ”Vi har upphört! Vi har upphört!”4

12:219

24:43

35:91

4Autentisk. Se ”as-Sahîhah” (2348).