Vi har rätt men kan ha fel

Fråga: Vad är domen för att säga att vi har rätt men kan ha fel och att andra har fel men kan ha rätt?

Svar: Det är många som säger så. Det kanske stämmer i förhållande till vissa människor och att det tyder på ödmjukhet.

Det kan också vara något som sägs med agenda. Om du diskuterar med personen om en solklar fråga och nämner bevis och citerar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säger han:

”Ålägg inte andra din åsikt. ash-Shâfi´î sade: ”Min åsikt är rätt och kan vara fel och andras åsikt är fel och kan vara rätt.”

Om det rör sig om en Idjtihâd-fråga som man kan ha rätt eller fel i, är det okej att säga så.

Om det däremot finns bevis för frågan och den berör trosläran, dyrkan eller det lovliga och olovliga, är det endast personen som vill vilseleda andra som talar på det viset. Så talar endast en omedgörlig person som följer sin lust.