Vi grundar oss på bevis

Fråga: När vi afrikaner kommer till Saudiarabien – må Allâh skydda det mot allt ont och stöda det – för att studera religiösa studier, studerar och bemästrar vi Hanâbilahs Fiqh. När vi återvänder till våra hemländer bemöts vi av andra rättsskolor liksom Mâliks rättsskola. Vad råder ni oss i liknande fall?

Svar: Vi grundar oss inte på Hanâbilahs, Hanafiyyahs, Mâlikiyyahs eller Shâfi´iyyahs böcker. Vi grundar oss inte på en bok. Vi grundar oss på bevis. Det som är baserat på ett bevis skall praktiseras, oavsett vilken av de fyra rättsskolornas bok beviset finns i. Det som saknar bevis skall inte praktiseras. Om du kan beviset, går du efter beviset. Om du inte kan beviset, frågar du de lärda om åsikten.