Vi förtjänar inte bättre

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

al-Wasâyâ al-Manhadjiyyah, sid. 193-195

Vi måste veta följeslagarnas (radhiya Allâhu ´anhum) status och position. Vid Allâh! Det är de som har framfört Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) budskap till oss. Med det upplever vi lycka och glädje. Med det försvarar vi dem och offrar oss. Vi offrar oss själva, våra fäder och våra egendomar för följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Efter profeterna (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) har ingen så stor rätt mot oss som följeslagarna. Låt oss därför känna deras ädelhet och status. Låt oss försvara dem storslaget och avvärja dem som ger sig på dem om än en enda följeslagare. Det är en av de största plikter som detta samfund har och ett av religionens fundament. Det är inte tillåtet att bagatellisera det eller lysa med sin frånvaro när det kommer till den sakfrågan. Vi ber Allâh skydda oss mot det och än mer mot angrepp mot dem som försvarar följeslagarna. Det är en av de största olyckorna som har drabbat detta samfund. Jag tror att en stor orsak till att samfundet är förnedrat är just att Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare förnedras. När samfundet började förnedra Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare förnedrade Allâh samfundet och lät det överrumplas av de lägsta folkslagen. Denna nedrighet kommer inte att avta förrän muslimerna uppskattar islam och islams budbärare, nämligen Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Visst, synder har orsakat samfundets nedgång, men jag tror att en av de största orsakerna ligger i att samfundet underskattar följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum). Därav samfundets tappade värde hos Allâh (tabârak wa ta´âlâ). Vad förtjänar ett samfund som förnedrar någon som högaktas av Allâh (tabârak wa ta´âlâ), Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och de troende? Det förtjänar bara förnedring av Allâh till dess att det upphör med alla avvikelser varav en av de värsta är förnedring av Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare. De reagerar inte när Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare förnedras, men de reagerar när vilsna och innovatörer förnedras. Du kan finna ungdomar som reagerar när de mest vilsna människorna förnedras, men inte när Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare förnedras.