Vi fördömer terrorism och härdar med ledarnas snedsteg

Vi får råda varandra att vara vänliga. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Aldrig finns vänligheten i något utan att den förskönar det och aldrig uteblir den från något utan att den förfular det.”

Kallets fiender säger att Ahl-us-Sunnah är för hårda. Faktum är att Ahl-us-Sunnah är de som mest bekämpar denna hårdhet. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den här religionen är enkel. Det finns ingen som är för hård i religionen utan att den överväldigar honom.”

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag har blivit sänd med en enkel monoteism.”

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Underlätta och försvåra inte. Ge glada budskap och avskräck inte.”

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Abû Mûsâ al-Ash´arî och Mu´âdh bin Djabal när han skickade dem till Jemen:

”Ge glada budskap och avskräck inte. Underlätta och försvåra inte. Samarbeta och dela inte upp er.”

Det är Ahl-us-Sunnah som har spelat in kassettband vari de fördömer Takfîriyyûn. Det är Ahl-us-Sunnah som har fördömt sprängattentatsmännen inklusive när de skedde i Saudiarabien. Jag har kassettband mot sprängattentat vari jag klargör att de är förbjudna. Dessa sprängattentat orsakar bara att muslimerna terroriseras och förnedras. Ahl-us-Sunnah har till och med tålamod med makthavarnas snedsteg. De härdar med dem. Ahl-us-Sunnah är alltså inte alls för hårda.