Vi förbjuder krig i muslimska länder

Fråga: Hur motiverar du krigarna i Egypten, Algeriet och Afghanistan?

Svar: Vi uppmuntrar inte till krig i islamiska länder. Faktum är att vi fördömer det och förbjuder det.