Vi bekräftar ödet utan att forska i det

181 – Ibrâhîm al-Qurashî sade:

””Jag satt med Ibn ´Umar när han blev frågad om ödet. Han sade: ”Det är ett fenomen som Allâh (´azza wa djall) inte har visat er. Därför skall ni inte söka från Allâh (´azza wa djall) det Han vägrar att ge er.”””

182 – Wahb bin Munabbih sade:

””Jag finner i Tora: ””Jag är Allâh, det finns ingen sann gud än Jag. Jag är skapelsens Skapare. Jag har skapat godheten och ondskan.”””

183 – Yûsuf bin Sahl al-Wâsitî sade:

””Jag vallfärdade och hörde en man säga: ”Jag besvarar Ditt kall. Jag besvarar Ditt kall. Ondskan tillskrivs inte Dig.” När jag anlände till Makkah, träffade jag Sufyân och berättade för honom vad jag hade hört. Det enda han lade till var:

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ

””Säg: ”Jag söker skydd hos gryningens Herre, mot det onda i det Han har skapat.”[1] ”

184 – Muhammad bin ´Ubayd al-Makkî rapporterade att det sades i Ibn ´Abbâs närvaro:

””En man som förnekar ödet har anlänt till oss.” Ibn ´Abbâs sade – och på den tiden hade han blivit blind: ””Led mig till honom.”” De sade: ””Vad skall du göra med honom?”” Han sade: ””Om jag får tag på honom, skall jag knäcka hans näsa. Om jag får tag på hans hals, skall jag strypa honom. Jag svär vid Honom i Vars Hand min själ ligger i! Deras onda åsikt kommer inte att upphöra förrän de säger att Allâh inte förutbestämmer det goda på samma sätt som de säger att Allâh inte förutbestämmer det onda.”””

185 – Detta är de lärdas metodik; att tro på att Allâh (´azza wa djall) har förutbestämt det goda, såväl som det onda. Han vilseleder den Han vill och  vägleder den Han vill:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

””Han ställs inte till svars för Hans handlande, men de skall stå till svars.”[2]

186 – ´Umar bin Muhammad al-´Umarî sade:

””En man kom till Sâlim bin ´Abdillâh och sade: ””En man har begått otukt.”” Då sade Sâlim: ””Han skall be Allâh om förlåtelse och ångra sig inför Honom.””  Mannen sade: ””Var det Allâh som bestämde det?”” Han sade: ””Ja.”” Därefter tog han upp sand från marken, kastade det i mannens ansikte och sade: ””Gå!”””

187 – Makhûl sade:

””Ve dig, Ghaylân! Du kommer att dö som provsatt!””

188 – Om en person frågar om Qadariyyahs ledare, skall det sägas till honom: ”Allâh (´azza wa djall) har upphöjt muslimerna över deras metodik. Denna smutsiga metodiks ledare är Ma´bad al-Djuhanî i Basrah. Han avvisades av följeslagarna och efterföljarna. Dessförinnan fanns det en kristen irakier som blev muslim för att återigen bli kristen. al-Awzâ´î (rahimahullâh) sade att Ma´bad tog sin kunskap från honom. Sedan tog Ghaylân från Ma´bad.

Vi har redan nämnt Ghaylâns handlingar och hur Allâh (´azza wa djall) påskyndade hans förnedring i detta liv. Likaså har vi nämnt ´Amr bin ´Ubayd och hur de lärda fördömde honom och förklarade honom vara otrogen. Detta är deras smutsige och gräslige ledare.

189 – Ibn ´Awn sade:

””Den förste som förnekade ödet i Basrah var Ma´bad al-Djuhanî och Abû Yûnus al-Aswâr.””

190 – Håll fast vid er kunskap – må Allâh förbarma Sig över oss och er – att en Qadarî inte säger: ”Allâh, skänk mig framgång, Allâh skydda mig.” Han anser att all vilja tillkommer honom. Han lyder om han vill lyda och är olydig om han vill vara olydig. Håll er borta från deras åsikt så att de inte sätter er religion
på prövning.

191 – Mu´âdh bin Mu´âdh sade:

””Jag och ´Umar bin al-Haytham ar-Ruqâshî förrättade bönen bakom ar-Rabî´ bin Barrah. ´Umar bin al-Haytham berättade för mig att han därefter en gång till hade förrättat bönen bakom honom. Han sade: ””Därefter satte jag mig ned för att be.” Då sade ar-Rabî´: ””Du hör väl till dem som ber: ””Allâh skydda mig”?”” Mu´âdh sade: ””Jag bad igen den bönen efter tjugo år.””

192 – ar-Rabî´ bin Barrah var en Qadarî.

193 – Ahmad bin Abîl-Hawârî sade:

””Jag sade till Abû Sulaymân ad-Dârânî: ”Den som vill uppnå prestige, skall handla ödmjukt.” Han sade: ””Ve dig! Vad är ödmjukhet för något? Ödmjukhet är att du inte blir förtjust i dina egna handlingar. Vilken förnuftig person blir förtjust i sina egna handlingar? Handlingar hör till Allâhs gåvor. Därför skall man tacka Allâh för dem och vara ödmjuk. Det är bara en Qadarî som är förtjust i sina egna handlingar, ty han anser att det är han som gör dem. Hur kan man bli förtjust i dem när man anser att det är någon annan som har fått en att göra dem?””

194 – Det skall sägas till en Qadarî:

””Du som Djävulen leker med! Du som förnekar att Allâh har skapat ondska! Är inte Djävulen källan till allt ont? Är det inte Allâh som har skapat djävlarna och skickat dem till dem Han vill skall gå vilse? Vad har du för bevis, du Qadarî? Du som har blivit berövad all framgång! Säger inte Allâh (´azza wa djall):

وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

””Den som är blind för den Nåderikes påminnelse sänder Vi en djävul till honom [för] att bli hans oskiljaktige följeslagare.””[3]

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا

””Ser du inte att Vi släpper djävlarna lösa mot de otrogna som eggar dem vidare.?”[4] 


[1] 113:1-2.

[2] 21:23.

[3] 43:36.

[4] 19:83.