Vi behöver Tawhîd och inte rekrytering

Fråga: Det finns vilsna sekter som varnar för ”Kitab-ut-Tawhîd” och böcker som är skrivna av de lärda i Nadjd. De säger att de splittrar muslimerna och att samfundet måste enas idag och inte splittras.

Svar: Det är ett tvivel de alltid skall komma med. Hur många gånger har jag inte avvisat det! Jag har sagt att muslimerna kan endast enas med Tawhîd. Det var Tawhîd som enade följeslagarna som kom från olika stammar, hade olika hudfärger och härstammade från olika håll:

وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ

”Och grip alla med ett fast grepp om Allâhs räddningslina och låt er inte splittras!”1

Bara Tawhîd kan ena människorna. Avguderi och innovationer splittrar människorna. Vi är inte i behov av att rekrytera folk. Vi är i behov av ett kall  till Tawhîd och dem som praktiserar Tawhîd. Vi välkomnar den som praktiserar Tawhîd och enas med honom. Och den som praktiserar avguderi och är omedgörlig välkomnar vi inte och inte heller har vi något behov av att enas med honom.

13:103