Vi behöver inga skådespel och visor

Fråga: Anses religiösa skådespel och visor (anâshîd) tillrättavisa hjärtan?

Svar: Nej. De orsakar hjärtats försumlighet. De utgör inget tillvägagångssätt i kallet. Ett kall skall bestå av tillrättavisningar, Qur’ânen och Sunnah och metodiken som tillämpades av sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), hans följeslagare och de uppriktiga kallarna. Vi behöver inte dessa saker.