Vi behöver inga avhuggna huvuden

az-Zuhrî (d. 124) sade:

”Aldrig har fiendens avhuggna huvuden förts fram till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) – inte ens under Badr-kriget.

När ett avhugget huvud fördes fram till den förste kalifen Abû Bakr (radhiya Allâhu ´anh) förbjöd han det.”

I samband med att ett avhugget huvud fördes fram till Abû Bakr gick han uppför predikstolen och sade:

”Vi behöver inte detta. Så gör de otrogna och icke-araberna.”