Vi avsvär oss Râfidhah och varnar för dem

Fråga: Hur skall vi förhålla oss till Râfidhah med tanke på att de sprider tvivel om Qur’ânen, Sunnah och islam?

Svar: Det är inget nytt. Det har de gjort under en längre tid. De har inte skadat islam och lov och pris tillkommer Allâh. Det har inte skadat Qur’ânen. De har bara skadat sig själva och dem som har lurats av dem.

Vi avsvär oss dem, undviker dem och varnar för dem.