Vi är inte som Ashâ´irah och andra Ahl-ul-Bid´a

Vi betror det som rapporteras däribland:

”När en tredjedel av natten har gått, stiger Allâh (´azza wa djall) ned till den nedersta himlen och förblir där till gryningen och säger: ”Finns det någon som frågar så att han må få? Finns det någon som tillber så att han må besvaras? Finns det någon som är sjuk så att han må tillfriskna? Finns det någon syndig som ber om förlåtelse så att han må förlåtas?”1

Vi tror på att Qur’ânen är Allâhs nedsända och oskapade tal. Den började från Honom och till Honom skall den återvända. Allâh har uttalat den på riktigt, Djibrîl hörde den av Skaparen (subhânah) och steg ned med den till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Vi säger inte som Ashâ´irah och andra Ahl-ul-Bid´a.

1al-Haythamî sade:

”Rapporterad av at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat”. I berättarkedjan finns Ibn Ishâq som var pålitlig och bluffare. Här säger han konkret vem som har berättat den för honom. Berättarkedjan är nämligen god.” (Madjma´-uz-Zawâ’id (1/221))