Vi är inte alla muslimer

Fråga: Jag har Shî´ah som arbetskamrater. Jag umgås aldrig med dem och inte heller hälsar jag på dem. Vissa arbetskamrater kritiserar mig för det och säger:

”Varför gör du så? Vi är ju alla muslimer.”

Svar: Alla är inte alls muslimer. Säg till honom att alla är inte alls muslimer. Den som förbannar Abû Bakr, ´Umar och följeslagarna är inte muslim.