Vi är inte al-Albânîs anhängare

´Abdul-Latîf Bâshmîl sade:

”Härmed är det av vikt att nämna att jag för sex år sedan började uppmärksamma och samla ihop felen som Shaykh al-Albânî har fallit i upprepande gånger. Jag observerade faran i dessa fel och att de utgör en metodik som följs och kallas oerhört hemligt till i detta land och det görs i Salafiyyahs namn.”1

För det första:

سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ

”Fri är Du från brister – detta är avskyvärt förtal!”2

För det andra är vi inte al-Albânîs anhängare. Vi följer Allâhs skrift, Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och följeslagarnas, efterföljarnas och samtliga vägledda imamers väg.

Vi följer Imâm Ahmad bin Hanbals och hans elevers väg.

Vi följer ´Abdul-Ghanî al-Maqdisîs väg och dem som färdades på hans väg.

Vi följer Ibn Taymiyyahs, Ibn-ul-Qayyims, Ibn ´Abdil-Hâdîs och andra av Ibn Taymiyyahs ädla elevers väg.

Vi följer Ibn ´Abdil-Wahhâbs, hans elevers, söners och barnbarns väg.

Om al-Albânî håller med om dessa imamers troslära och metodik, betyder det inte att vi endast har lärt oss Salafs metodik från honom. Om man anses vara al-Albânîs anhängare bara för att man talar väl om honom, måste du anse att Shaykh Muhammad bin Ibrâhîm, Shaykh Ibn Bâz, Shaykh Ibn ´Uthaymîn, Shaykh ´Abdul-Muhsin al-´Abbâd och deras jämlikar också är hans anhängare. De och andra har prisat honom för något som inte har något att göra med dem i Madînah som du har anklagat falskt. Angrip dem och börja med dem för det är de som började med denna, enligt din osunda metodik, vana.

1Sid. 6

224:16