Vi är i behov av lärde, inte revolutioner och blodbad

Jag råder varje Sunnî att härda med fattigdom och besvär om det så skulle komma från regimen. Jag varnar dig för att tänka på revolutioner och revolter och spilla muslimskt blod. Allâh sade i Sin givmilda skrift:

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

”För den som avsiktligen dödar en troende är straffet helvetet, och där skall han förbli till lång tid; han skall drabbas av Allâhs vrede och Allâh skall fördöma honom och utlämna honom åt det svåraste lidande.”1

Samhället som vi bor i behöver uppfostran och tusen personer som Shaykh Ibn Bâz och Shaykh al-Albânî som lär människorna sann kunskap, Tawhîd och ett kall till Allâhs religion på ett vänligt och mjukt sätt. Hizbiyyûn fördömer dessa två förträffliga lärde. Ge mig en Hizbî som inte hatar dessa två män! Det spelar ingen roll att de kommer till Shaykh Ibn Bâz och säger:

”Shaykh! Må Allâh välsigna dig! Lov och pris tillkommer Allâh för att det bara är ett val mellan oss och det islamiska styret.”

När valet är över ser du dem längst ned.

På samma sätt har de kommit till Shaykh al-Albânî och andra och fört dem bakom ljuset så att de gav algerierna utslag om att kvinnan får rösta och att det är okej att rösta.

Ungdomarna är alltså i behov av folk som dessa två män som lär muslimerna en islamisk undervisning. Det här kallet får sina käftsmällar av individer som har en okunnig passion för religionen. En av dessa käftsmällar är incidenten i Haram. Vi tar avstånd från den inför Allâh! Lov och pris tillkommer Allâh att jag var i Jemen.

14:93