Vi är för mjuka

Fråga: Vissa anklagar Ahl-us-Sunnah för att vara för hårda. Vad säger ni om det?

Svar: Vi känner oss själva bäst. Den som anklagar oss för att vara för bristfälliga och slappa har förvisso rätt. För övrigt vill vi vara måttliga, varken för slappa eller för hårda. Jag rekommenderar brodern att läsa boken ”Qarrâ´-ul-Asinnah” för att inse hur det verkligen ligger till. Var är vi när det kommer till att påbjuda det rätta, förbjuda det orätta, prioritera andra framför oss själva och måna om undervisning? Vi är alltså bristfälliga.

Men innovatörerna är motsägelsefulla gällande Ahl-us-Sunnah. Ibland säger de att vi är för hårda. Ibland säger de att vi är för mjuka och att vi bara sitter i moskén och återberättar hadîther utan att kalla eller kämpa. Innovatörerna är alltså motsägelsefulla gällande Ahl-us-Sunnah.