Vi är arga och hårda när vi avvisar Ahl-ul-Bid´a

al-Halabî sade:

”Meningsskiljaktigheten kan handla om att vi – trots att vi har anmärkningar på Abûl-Hasan och al-Maghrâwî och trots att vi har tagit upp vissa frågor med dem – inte tar ut dem ur Salafiyyah. Det är en annan fråga.”

Härmed erkänner Shaykh ´Alî al-Halabî att han har tagit lätt på al-Ma’ribî och al-Maghrâwî och att hans fördömande inte har varit seriöst. Han säger ju:

”… och trots att vi har tagit upp vissa frågor med dem…”

Den här eventuella konfrontationen har inte varit seriös. Jag beljuger inte Shaykhen, men konfrontationen måste ha varit avslagen utan känslor och ilska. Vår ilska för Allâhs sak skall vara häftig och när vi fördömer det Han hatar, fördömer vi hårt.