Vi är ålagda att undvika Ahl-ul-Bid´ah

´Allâmah Bakr Abû Zayd sade:

”Undvik innovatören, okunnighetens fader, som har farit vilse i trosläran och täckts av myternas moln. Han låter sig dömas av lusten, som han själv kallar för ”klokheten”, och avviker från Qur’ânen och Sunnah. Ligger klokheten i något annat än i Qur’ânen och Sunnah? Han håller fast vid det svaga och lämnar det autentiska. Dessa kallas också för ”Ahl-ush-Shubuhât”, tvivlens folk, och ”Ahl-ul-Awhâ”, lustarnas folk. Därför kallade Ibn-ul-Mubârak innovatörerna för ”Asâghir”, de små.”

”… okunnighetens fader…”

Okunnighetens fader är den okunnige personen.

”Undvik innovatören, okunnighetens fader, som har farit vilse i trosläran och täckts av myternas moln…”

Denna analys som Shaykh Bakr gör är en plikt. Det är obligatoriskt för oss att hålla oss borta från Ahl-ul-Bid´a och dem som förskönar innovationer. De som följer sina lustar i dogmatiska frågor kallar dem för ”klokheten”. Det stämmer att det är en klokhet, men det är deras klokhet och som har fått dem att avvika från vägledningen till lusten. Om dessa sade Ibn-ul-Qayyim:

De flydde från slaveriet som de hade skapats för
till jagets och Satans slaveri

De avviker från Qur’ânen och Sunnah och säger att intellektet säger rena motsatsen. Fri är Allâh från brister! Motstrider intellektet Qur’ânen och Sunnah? Aldrig! Det är omöjligt att den uttryckliga och på tvivel och begär rena klokheten motstrider autentisk rapportering.