Vi anser inte att Ibn ´Abdil-Wahhâb var bättre än de fyra imamerna

Fråga: Stämmer det att folket i Nadjd och Hidjâz högaktar Imâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb (rahimahullâh) mer än vad de högaktar de fyra imamerna och andra?

Svar: Vem säger det? Han följde de fyra imamerna. Han är en av deras anhängare. Han berömde dem och bad för dem. Han rättade sig efter dem. Han är alltså inte bättre än de fyra imamerna.