Vi accepterar varken Djamâ´at-ut-Tablîgh eller al-Ikhwân al-Muslimûn

Fråga: Jag har en granne som är från Djamâ´at-ut-Tablîgh. Han kallar på mig till att [oklart ljud]. Skall jag gå ut med dem?

Svar: Nej. Följ inte dessa grupper. Gå inte med dem. Vi har Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah i det här landet alltsedan Shaykhens (rahimahullâh) dagar. Andra inriktningar som Tablîghî, Ikhwânî och vad vet jag, så accepterar vi inte dem. Vi accepterar ingen av dem. Gå inte ut med dem och gör dem inte sällskap. Om du vill kalla till Allâhs religion skall du inte binda dig med dem. Fältet är öppet. Gå själv och kalla till Allâhs religion, påbjud det goda och förbjud det onda. Associera dig inte med Djamâ´at-ut-Tablîgh eller någon annan. Associera dig med Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah.

Fråga: Kan han gå ut med dem för att förklara sanningen för dem?

Svar: Han skall inte gå ut med dem! De accepterar inte Tawhîd. De har en särskild lära och inriktning. En person som tillhör en riktning lämnar inte den. Om det rör sig om människor som har gjort fel, finns det möjlighet att de tar åt sig. Det kan du inte göra med folk som redan tillhör en lära och metodik. Därtill lovar de en särskild metodik tro och lydnad. De lovar sina ledare tro och lydnad utmed en metodik. De accepterar inget annat. De lovar tro och lydnad. Det har slutit avtal. De fruktar att de drabbas av något ont om de bryter mot avtalet. De lever under hot.