Vetskap om ´Îd efter att solen lämnat medianen

Fråga: Vad är domen om människorna får reda på att det är ´Îd först efter att solen har lämnat medianen?

Svar: Om de får reda på att det är ´Îd först efter att solen har lämnat medianen, skall de låta bli att fasta den dagen och be ´Îd-bönen dagen därpå.

Vad beträffar ´Îd-ul-Adhha, så skall de be dagen därpå och inte slakta innan ´Îd-bönen. Slakten medföljer bönen. Rättsskolans kända åsikt är att man skall slakta om bönens tid har gått ut med att solen har lämnat medianen, men den första åsikten är säkrare.