Vet utan vetskap?

´Allâmah Muhammad Amân bin ´Alî al-Djâmî (d. 1416)

Qurratu ´Uyûn-is-Salafiyyah, sid. 50-51

Fråga: Vad menar Mu´tazilah när de säger att Allâh är Vetande och Förmögen med Sin essens?

Svar: Betydelselöst tal. De vill bara slippa bekräfta Allâhs kunskap. Det är så de dementerar Allâhs kunskap. Enligt dem går det inte att bekräfta Allâhs kunskap. Varför inte det? Därför att om du gör det, blir du tvungen att antingen anse att Hans kunskap är lika evig som Hans essens, vilket innebär att det finns flera eviga ting, eller också att den inte är evig, vilket innebär att den är nyuppkommen. Med andra ord blir Allâh föremål för nyheter. Så vad är lösningen? Dementera Allâhs kunskap. Sådär lyder resultatet av deras slutsats. Lösningen ligger dock i att vända sig till Uppenbarelsen, nämligen Allâhs (ta´âlâ) ord:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ

”Ingenting är som Han – Han är den Hörande, den Seende.”1

I denna vers bekräftade Allâh två egenskaper och dementerade jämförelse. Den bekräftar Allâhs egenskaper och dementerar att dessa egenskaper jämförs med skapelsernas egenskaper. Det är den korrekta och sunda frikännelsen som nämns i Qur’ânen. Men Mu´tazilah vände ryggen åt Qur’ânen och Sunnah. De ville frikänna Allâh på eget vis varvid de slutligen dementerade Allâhs (ta´âlâ) egenskaper, uttalade sig obegripligt och sade att Allâh vet med Sin essens och inte med kunskap. Betydelselöst tal.

142:11