Vet inte vilken fru han skilde sig från

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

al-Kâfî (3/143)

Ismâ´îl bin Sa´îd sade:

”Jag frågade Ahmad om mannen som skiljer sig från en av sina makor utan att veta vem exakt det är. Han sade: ”Jag föraktar att skilsmässa ska ske via lottdragning.” Jag sade: ”Men om han dör efteråt?” Han svarade: ”Då får de dra lott. Ty lottdragning kan tillämpas på egendomar.”