Vet inte var försatsen har hamnat

Imâm Muhammad bin Muflih al-Maqdisî (d. 763)

an-Nukat wal-Fawâ’id (1/5)

Ismâ´îl bin Sa´îd sade:

”Jag frågade Ahmad om man vet att försats har hamnat på ens kläder men inte exakt var. Han svarade: ”Om han vet exakt var, tvättar han bort den. Om han inte vet exakt var, skvätter han vatten där han antar att försatsen har hamnat.”