Vet inte om köttet är slaktat i Allâhs namn

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 110-111

Tvetydigheter ska undvikas förutsatt att det finns belägg för tvetydighet. Den som obefogat utelämnar något han anser vara tvetydigt är bara offer för tvångstankar och tillgjordhet. Exempel på det är ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) ord:

”En grupp människor kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: ”Allâhs sändebud! Ett folkslag hämtar kött till oss och vi vet inte om de har slaktat det i Allâhs namn.” Då sade han: ”Nämn ni Allâhs namn och ät.” De var nya konvertiter.”1

Ska det köttet undvikas då vi befarar att det inte är slaktat i Allâhs namn? Nej, ty det finns inget som fordrar att det undviks. Således sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Nämn ni Allâhs namn och ät.”

Det är som att han fördömde dem. Det är som att han sade åt dem att inte bry sig om vad andra gör och att de istället skulle bry sig om vad de själva gjorde. Nämn ni Allâhs namn och ät. Så om en jude eller nasaré bjuder oss på kött som de har slaktat, frågar du inte om det är islamiskt slaktat eller inte. En sådan fråga är meningslös och tillgjord.

1al-Bukhârî (2057).