Vet inte när hon fick allt guld

Fråga: En kvinna äger guld men vet inte när hon besatt hela mängden. Får hon skjuta upp på allmosan till och med datumet då hon besatt det sista guldet?

Svar: Hon får betala i förskott men inte i efterskott. Så fort allmosan blir obligatorisk att betala måste den betalas och får inte sinkas utan någon föreskriven fördel i efterskottet. I det här fallet finns ingen fördel varför hon bör betala allmosan i förskott. Hon får också betala allt i dess respektive månad om hon vill.

Fråga: Och om hon inte vet när hon besatt det?

Svar: Om hon tvivlar huruvida hon fick guldet i Muharram eller Safar, måste hon utgå från den sista månaden, det vill säga Safar.

Och om hon vet när hon besatt varje guldbit för sig, som till exempel en bit i Muharram, en bit i Rabî´, en bit i Djumâdâ och en bit i Sha´bân, kan hon betala allmosa på dem på två sätt:

1 – Betala allting på en gång. Härmed betalas viss allmosa i förskott. Här får man inte betala guldet från Muharram i Sha´bân. Allmosa får alltså betalas i förskott men inte i efterskott.

2 – Betala guldet i respektive månad; det som erhölls i Muharram betalas i Muharram och så vidare.