Vet inte hur köttet är slaktat i otroget land

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (25)

Fråga: Vi bor i ett otroget land och saknar vetskap om hur Bokens folk slaktar djuren. Vad är lösningen och ska vi fråga om slakten?

Svar: Om ni vet att djuren inte slaktas på ett föreskrivet sätt, är köttet förbjudet. Detsamma gäller muslimen; om en muslim inte slaktar på ett föreskrivet sätt är det köttet också förbjudet. Så om du vet att det inte är slaktat på ett föreskrivet sätt, är köttet förbjudet oavsett vem som slaktar, inklusive muslimer. Men om du inte vet hur djuret är slaktat, så är köttet tvetydigt. Det är säkrast för din religion att undvika det tvetydiga.