Vet inte böner som läses i begravningsbön

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (15)

Fråga: Får personen som inte kan rapporterade böner för den döde bara be om förlåtelse för honom?

Svar: Ja. Han får nöja sig med det han kan. Det finns inte någon som inte vet hur man ber om förlåtelse och nåd för den döde. Det vet alla. Be Allâh benåda honom, förlåta honom och befria honom från Elden, liksom du ber för dig själv.