Vet hycklaren att han är hycklare?

Fråga: Vem är hycklare? Vet han om att han är hycklare?

Svar: Hycklaren visar islam och döljer otro. Han hatar islam och vet om att han hycklar. Allt detta för jordelivets skull; han vill inte dödas, han vill inte förlora sin inkomst och så vidare. Liksom ´Abdullâh bin Ubayy bin Salûl och hans följe.

Fråga: Accepteras kättarens ånger?

Svar: Om han ångrar sig ärligt inför Allâh, accepteras hans ånger.