Vet den döde vem som besöker honom på en fredag?

Fråga: Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) säger i ar-Rûh att den döde vet vem som besöker honom på en fredag. Han underströk alltså fredagen. Vad är bevis för det? Är rapporteringarna kring det autentiska eller består de av svaghet?

Svar: Jag känner inte till rapporteringarna kring det. Att utse fredagen för gravbesök saknar bevis. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Besök gravarna. De påminner om döden.”

Det har bekräftats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besökte begravningsplatsen på natten, vilket ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) återberättade i en lång och känd hadîth. Att den döde vet vem som besöker honom just på fredagen saknar alltså bevis. Likaså rapporterade författarna till as-Sunan att:

”Det finns ingen som passerar sin troende broders grav som han kände i livet och hälsar på honom, utan att han känner igen honom och hälsar tillbaka.”1

Ibn ´Abdil-Barr autentiserade den och Ibn-ul-Qayyim godkände den i ar-Rûh.

1al-Istidhkâr (1/185) av Ibn ´Abdil-Barr.