Versen som bevisar Allâhs resning, nedstigning och ankomst

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

”Vill de kanske vänta till dess Allâh kommer till dem med änglarna med molnens tronhimmel?”1

Den här versen och likaså andra liknande verser är ett bevis för Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah som bekräftar Allâhs frivilliga egenskaper som resningen, nedstigningen och ankomsten som Allâh (ta´âlâ) eller Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har beskrivit Allâh med. De bekräftar dem på ett sätt som passar Allâhs majestät och väldighet utan att likna eller förvränga tvärtemot Mu´attilahs olika typer som Djahmiyyah, Mu´tazilah och Ashâ´irah. De förnekar dessa egenskaper och tolkar dem på ett sätt som Allâh inte har uppenbarat några som helst bevis för. Faktum är att deras tolkningar förtalar Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargörande. De påstår att deras teorier är de vägledande i frågan. De saknar både uppenbarade och intellektuella bevis för det.

Vad beträffar de uppenbarade bevisen, så erkänner de själva att Qur’ânen och Sunnah bevisar Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs dogm och att de därför måste tolkas, så att de inte förstås ordagrant, samt adderas eller subtraheras. Som du ser är det inget en troende med minsta mängd tro i hjärtat behagas av.

Vad beträffar de intellektuella bevisen, så finns det inget i intellektet som förnekar dessa egenskaper. Faktum är att intellektet bevisar att den som förmår att handla är fullkomligare än den som inte gör det och att Hans (ta´âlâ) handlingar som är relaterade till skapelsen och Honom är en ren fullkomlighet. Om de menar att bekräftandet av dessa egenskaper fordrar en liknelse mellan Allâh och skapelsen, säger vi att tal om egenskaperna är som tal om essensen. Såsom Hans essens inte liknar skapelsens essens liknar inte heller Hans egenskaper skapelsens egenskaper. Allâhs egenskaper liknar nämligen inte skapelsens egenskaper. Hans egenskaper är underordnade Hans essens och skapelsernas egenskaper är underordnade deras essenser. På så sätt fordrar inte bekräftelsen någon liknelse överhuvudtaget.

12:210