Vem vill att hans kvinnliga anhöriga syns för allmänheten?

Fråga: Vad är domen för att filma levande varelser?

Svar: Det är harmlöst om inspelningen frambringar välfärd eller är behövlig. Men om det bara är för nöjets skull så är det dels slöseri med tid, dels slöseri med pengar. Det orsakar också att folk fäster sig vid dessa bilder.

Vad beträffar bilder från bröllop och liknande evenemang, så måste de tvivelsutan förhindras. De är förbjudna. Ty de är en prövning. Ingen behagas av att alla kan se ens dotter, syster, moder eller moster.