Vem var mannen?

Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî (d. 774)

Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (3/506-507)

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

فَجَاءتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاء قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Strax därpå kom en av de två emot honom med skygga steg och sade: ”Min fader ber dig komma till oss; han vill ge dig en belöning för att du vattnade åt oss.” Och när han kom och berättade [sin] historia för honom, sade denne: ”Oroa dig inte! Du har nu kommit ifrån dessa orättfärdiga människor.”1

Qur’ân-uttolkarnas åsikter går isär gällande vem denne man var. En av åsikterna säger att mannen var profeten Shu´ayb (´alayhis-salâm) som skickades till Madyan. Den åsikten är känd hos många lärde. Bland annat sade al-Hasan al-Basrî det. Ibn Abî Hâtim sade: Min fader berättade för oss: ´Abdul-´Azîz al-Uwaysî berättade för oss:

Mâlik bin Anas berättade för oss att han fått reda på att det var Shu´ayb som Mûsâ berättade sin historia för.”

Han sade:

لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

”Oroa dig inte! Du har nu kommit ifrån dessa orättfärdiga människor.”

at-Tabarânî rapporterade att när Salamah bin Sa´d al-´Anzî anlände till Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), sade han till delegationen:

Välkomna, Shu´aybs folk och Mûsâs svågrar!”

Somliga säger att mannen var Shu´aybs brorson. Andra menar att han var en troende man från Shu´aybs folk. Åter andra sade att Shu´ayb levde långt innan Mûsâ (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam), ty Shu´ayb sade:

وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ

Lûts folk är inte heller belägna långt från er!”2

Enligt Qur’ânen förgjordes Lûts folk på Ibrâhîms (sallâ Allâhu ´alayhimâ wa sallam) tid. Det är allmänt känt att det var minst 400 år mellan Ibrâhîm och Mûsâ, vilket flera har sagt. De som säger att mannen var Shu´ayb menar att han levde länge för att kunna häva problematiken. Vad som stärker teorin att han inte var Shu´ayb är att Qur’ânen hade i så fall nämnt honom vid namn. Dessutom saknar de hadîther som nämner hans namn autentiska berättarkedjor. Därtill nämner israeliska böcker honom som Jetro3 – och Allâh vet bättre. Abû ´Ubaydah bin ´Abdillâh bin Mas´ûd sade:

Jetro var Shu´aybs (´alayhis-salâm) brorson.”

Ibn Abî Hamzah berättade att Ibn ´Abbâs sade:

Mannen som hyrde Mûsâ (´alayhi-salâm) hette Jetro av Madyan.”

Ibn Djarîr, som rapporterade det, sade:

Sanningen är att sådan kunskap uppnås endast via besked. Just i den här frågan finns inga besked som utgör ett argument.”

128:25

211:89

3Andra Moseboken 3:1