Vem var Dja´far as-Sâdiqs morfar, Râfidhah?

Dja´far bin Muhammad bin ´Alî bin Abî ´Abdillâh al-Husayn bin Abîl-Hasan ´Alî bin Abî Tâlib. Den sanne imamen. Shaykhen av Hâshims ätt, al-Qurashî al-Hâshimî al-´Alawî an-Nabawî al-Madanî. En av de stora.

Hans moder var Umm Farwah bint al-Qâsim bin Muhammad bin Abî Bakr at-Taymî. Hennes moder var Asmâ’ bint ´Abdir-Rahmân bin Abî Bakr. Således brukade han säga:

”Abû Bakr as-Siddîq födde mig två gånger.”

Han förargades av och hatade Râfidhah eftersom han visste att de förtalade hans morfar Abû Bakr på alla sätt och vis. Det råder inga tvivel om det, men Râfidhah är okunniga människor. Lusten har fått dem att falla i en avgrund – långt bort med dem!