Vem var den förste muslimen?

publicerad
14.09.2010

Författare: Imâm ´Abdullâh bin Qutaybah ad-Dînawrî
Källa: Ta’wîl Mushkil-il-Qur’ân, sid. 172

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

”Säg: ”Jag har blivit befalld att vara den förste av Muslimerna och att inte sätta något vid Allâhs sida!”1

Exempel på allmän text som har en specifik betydelse är Hans (ta´âlâ) ord om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Jag har blivit befalld att vara den förste av Muslimerna…”2

Likaså sade Han (ta´âlâ) om Mûsâ:

”Jag är den förste av de troende…”3

Med det menas däremot inte samtliga Muslimer och troende. Ty det fanns profeter innan och de var Muslimer och troende. Det Han menar är alltså deras tids Muslimer och troende. Exempel på det är Hans (ta´âlâ) ord:

”Allâh har utvalt Âdam och Nûh och Ibrâhîms ätt och ´Imrâns ätt över världens alla människor.”4

Det vill säga över deras tids människor och inte över Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans samfund. Ser du inte att Han säger:

”Ni utgör det bästa samfund som fått uppstå för människorna.”5?

1 6:14

2 6:14

3 7:143

4 3:33

5 3:110